S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Proč nakupovat u nás:

 

Prodejna, půjčovna a servis:

ElektrokolaOstrava.cz
Prokopa Velikého 30
703 00 Ostrava-Vítkovice

 

Kontakty:

+420 599 529 753 (servis)
+420 731 619 079 (prodej)
elektrokola@mise.cz

 

Otevírací doba:

Pondělí - Pátek: 8-16 hodin

Sobota: Po předchozí domluvě

Neděle, svátky: Zavřeno

 

 

  

 

 

Orientační tabulka výběru kola podle výšky:

  

 

 

Skutry-Pro-Seniory.cz

Prodej, servis, půjčovna

 

 

Specialista na elektrické skútry a elektrické invalidní vozíky

ZBOŽÍ V AKCI

Původní cena 61 990 Kč
Naše cena 46 990 Kč
skladem
Původní cena 74 990 Kč
Naše cena 54 990 Kč
skladem
Původní cena 69 990 Kč
Naše cena 54 990 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Naše cena 55 100 Kč
skladem
Naše cena 34 990 Kč
skladem
Naše cena 27 900 Kč
skladem

» Reklamační řád
Reklamační řád

Reklamační řád vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na prodávané zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Přečtěte si prosím podrobné závazné informace:

Souhlas s reklamačním řádem

Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje zákazník převzetím faktury (daňový doklad slouží zároveň jako záruční list), podpisem kupní smlouvy, nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato v provozovně prodávajícího, případně od převzato od dopravce, či vyzvednuto na poště.

Povinnost kontroly

Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek při převzetí, není-li nikterak viditelně poškozen, nebo poničen a že splňuje parametry, které jsou deklarovány, kterým rozumí a souhlasí s nimi. Při zaslání produktu přepravní službou, pokud je zásilka poničena, nepřevezme zákazník zásilku a neprodleně kontaktuje prodávajícího.

Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu – daňový doklad, je povinen ihned informovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Do záruční opravy bude přijato pouze zboží kompletní, s průvodní dokumentací a v originálním obalu, pokud s ním bylo zboží prodáno. Reklamace zboží může být uplatněna pouze na adrese provozovny:

ElektrokolaOstrava.cz, Prokopa Velikého 30, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Do záruční opravy nebude přijato zejména zboží

  • poškozené živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobné
  • s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci
  • mechanicky poškozené mimo běžného opotřebení
  • bez doložení původu nákupu
  • poškozené nesprávným použitím nebo skladováním v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží
  • zboží poškozené neodborným servisním zásahem

Lhůta pro uplatnění reklamace

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Prodávající, nebo jím pověřený pracovník, rozhodne o reklamaci ihned po obdržení reklamovaného zboží, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (viz § 19 zákona o ochraně spotřebitele). Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. V případě výprodeje a vzorkového prodeje se vzhledem k obtížné dostupnosti náhradních dílů prodlužuje tato doba o 30 dnů.

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci zákazníkem. Záruční doba na nové výrobky je 24 měsíců, s výjimkami, které stanoví příslušný zákon. Použité (repasované) zboží se prodává se zárukou 6 měsíců. Součásti elektroskútrů jako jsou žárovky, brzdové obložení, duše, pláště, řetěz, lanka a kabeláž a baterie jsou považovány za spotřební materiál. Jako takové mohou být reklamovány nejpozději do 14 dnů od zakoupení (převzetí) výrobku. 

Pro zařízení s elektropohonem je záruka vždy vázána na povinnou garanční prohlídku nejpozději po 200 kilometrech nebo do 2 měsíců od data zakoupení. Prohlídka je zapsána do záručního listu nebo na doklad o prodeji. Nedodržením garanční prohlídky zaniká kupujícímu právo na bezplatné záruční opravy a možnost vrácení zboží v záruční době. Prodávající se zavazuje v záruční lhůtě vyměnit nebo opravit kteroukoliv část, jež selhala v důsledku vady materiálu nebo zpracování, v případě neodstranitelné vady vyměnit celý výrobek za nový. V případě výměny výrobku za nový se záruční lhůta počítá od začátku, a to od dodání nového zboží s novým dodacím/záručním listem. Nárok na uplatnění záruky vzniká pouze v případě vad materiálu nebo vad způsobených při výrobě. Záruka se nevztahuje na poškození zboží vinou neopatrné manipulace nebo používáním v podmínkách, do kterých výrobek svou povahou není určen. Záruční podmínky se nevztahují na běžné opotřebení způsobené jízdou, jako je např. běžné opotřebení brzdových destiček, plášťů, postupné snižování kapacity baterie apod. Místem uplatnění reklamace je adresa provozovatele obchodu.

K reklamovanému zboží, prosím, přiložte: kopii dodacího a záručního listu, záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán a přesný popis závad.

Záruky a reklamace baterií

  • záruka se nevztahuje na pokles kapacity (zkracováním času práce přístroje s baterií), která je způsobena běžným užíváním a záleží od intenzity používání - množství cyklu vybíjení a nabíjení baterie. Záruční lhůta na mechanické části akumulátoru a elektroniku je 24 měsíců, na plnou kapacitu akumulátoru je poskytována záruka 6 měsíců.
  • záruka se nevztahuje na poškození vzniklá neodborným zacházením (zkrat), nedostatečnou údržbou baterie (nedostatečné nabíjení, zničení úplným vybitím, zmrznutím, působení vody, nabíjení špatnou nabíječkou atd.)
  • chemická vnitřní část baterie užíváním způsobuje pokles výkonu baterie. Jedná se o přirozené opotřebení baterie a reklamace nemusí být uznána jako záruční

Nezapomeňte, že záruční doba a životnost baterie jsou různé pojmy. Životnost baterií je dána použitou technologií a způsobem i intenzitou používání, proto nemusí být stejná jako záruční doba. Baterie je spotřební zboží, přirozeně klesá kapacita baterie stářím i užíváním.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.

Prodávající je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

Odstranění vad

Je-li vada výrobku shledána jako odstranitelná, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.

Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci.

Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má zákazník právo na výměnu věci, nebo má právo od smlouvy odstoupit.

Jestliže neodstranitelná vada nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li zákazník její výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit.

U výprodeje a vzorkového prodeje, kdy není možné zajistit výměnu zboží za jiný kus, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci.

Opětovné vyskytnutí vad

Zákazník má právo na výměnu věci, přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupení od kupní smlouvy, také jestliže nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde jen tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. O uvedený případ nejde, projeví-li se na věci po předchozí opravě jiná než dosud reklamovaná vada.

Větším počtem vad věc trpí tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně alespoň tři odstranitelné vady.

Součinnost zákazníka

Zákazník je povinen poskytnout prodávajícímu neprodleně veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení, nebo demontáže výrobku). Zákazník je zejména povinen předat výrobek při uplatnění reklamace čistý v souladu s hygienickými přepisy, nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady.

Vyzvednutí zboží ze záruční opravy

Zákazník je povinen vyzvednout si zboží ze záruční opravy nejpozději do 1 měsíce od uplynutí doby, kdy záruční oprava měla být provedena a byla-li provedena později, do 1 měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 120 Kč / započatý den.

 

Tento reklamační řád vstupuje v platnost dne 18. listopadu 2014

ZGQwOT